Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner > Lägga till kommentarer i en formel
 

Lägga till kommentarer i en formel

I komplicerade formler eller formler som inte används så ofta kan du lägga till förklarande kommentarer. Använd blockkommentarer eller radslutskommentarer, som du kan lägga till var som helst i en formel.

Blockera kommentarer som inleds med tecknen /* och avslutas med den första förekomsten av tecknen */. Den förklarande texten placeras mellan de två asteriskerna. Kommentarer kan inledas på en rad och sluta flera rader senare. Du kan kapsla in blockkommentarer.

Radslutskommentarer inleds med tecknen // och avslutas vid radens slut.

Så här lägger du till kommentarer i en formel:

1. Ange kommentarerna i dialogrutan Beräkning.

Information om dialogrutan finns i Definiera beräkningsfält.

2. Klicka på OK.

Exempel på blockkommentar

Allt som visas nedan kan läggas till i en formel:

/* Det här är en beräkning med kapslade blockkommentarer och flerradiga kommentarer/*----- Beräkningen returnerar titeln om den finns i ett namn -----*/*/Case(PatternCount ( "HerrFruFrk", LeftWords ( Namn ; 1 ) ), /* returnerar sant om det första ordet i fältet Namn överensstämmer med någon av titlarna Herr, Fru eller Frk*/LeftWords(Namn;1) /*hämtar titeln */)

Exempel på radslutskommentar

Hälsning & "!!" // returnerar Hej!! om fältet Hälsning innehåller strängen "Hej"

Relaterade avsnitt 

Om formler

Om funktioner

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Textoperatorer

Använda operatorer i formler