Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner > Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn
 

Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn

När du definierar tabeller, fält och formler reserverar FileMaker Pro Advanced användningen av vissa ord och symboler, bland annat följande:

Namnen på funktioner utan argument, t.ex. Pi eller Random.

Fördefinierade parametrar för vissa funktioner, t.ex. typsnittssamlingarna Roman (latin) och Greek (grekisk) för funktionen TextFont.

Vissa nyckelord och symboler. Riktlinjer finns i Om att namnge fält.

Undvik att använda sådana ord och symboler i fält- och tabellnamn, eftersom det blir svårt att referera till namnen i beräkningar.

Om något av dina fält- eller tabellnamn är ett reserverat ord eller innehåller en reserverad symbol måste du omge namnet med tecknen ${ } när det används i en funktion.

Tips  När du dubbelklickar på ett fält för att välja det för en beräkning, placerar FileMaker Pro Advanced automatiskt tecknen ${ } runt fältnamn som utgörs av reserverade ord eller innehåller reserverade tecken.

Exempel

${A + B} returnerar innehållet i fältet A + B.

${.123} returnerar innehållet i fältet .123.

${Pi} returnerar innehållet i fältet Pi.

Obs!  Vid filkonvertering använder FileMaker Pro Advanced tecknen ${ } runt fältnamn som är oförenliga med reserverade ord eller symboler.

Relaterade avsnitt 

Om formler

Definiera beräkningsfält

Textoperatorer

Använda operatorer i formler

Definiera databastabeller

Definiera och ändra fält

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)