Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner > Identifiera textkonstanter och specialtecken i formler
 

Identifiera textkonstanter och specialtecken i formler

Använd inledande och avslutande citationstecken för att ange början och slutet på textkonstanter. Citationstecken utan text mellan dem indikerar ett tomt värde (ingen text).

Använd omvända snedstreck om du vill använda operatortecken, t.ex. dubbla citationstecken eller returtecken, som vanliga tecken i en sträng (i stället för som operatorer).

Exempel

"\"Fredrik " & "och Johanna\"" returnerar "Fredrik och Johanna".

Relaterade avsnitt 

Om formler

Definiera beräkningsfält

Textoperatorer

Använda operatorer i formler

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)