Skapa en anpassad app > Definiera och ändra fält > Definiera och ändra fält i Tabellvisning
 

Definiera och ändra fält i Tabellvisning

1. I Bearbetningsläget klickar du på Tabellvy Knappen Nytt fält i layoutlisten.

2. Klicka på kolumnrubriken Skapa fält och döp fältet.

Mer information finns i Om att namnge fält.

3. Om du vill ändra fälttyp högerklickar du på fältets kolumnrubrik och väljer Fält > Fälttyp.

Mer information finns i Om val av fälttyper.

4. Du anger alternativ för fältet genom att högerklicka på fältets kolumnrubrik och välja Fält > Fältalternativ.

Mer information finns i Ange tillval för fält.

5. Om du vill lägga till ännu ett fält klickar du på + i kolumnrubriken.

Kommentarer 

Om du automatiskt vill placera fält som du har definierat i en layout väljer du inställningen Lägg till nya fält i aktuell layout (i dialogrutan Inställningar) innan du definierar fälten. Mer information finns i Ange layoutinställningar.

Relaterade avsnitt 

Lägga till och ändra fältetiketter

Effekter av att ändra fälttyper

Definiera och ändra fält i fliken Fält

Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn

Kopiera eller flytta fält mellan tabeller