Skapa en anpassad app > Ange tillval för fält
 

Ange tillval för fält

Du kan ange tillval för fält när du definierar ett fält eller vid en senare tidpunkt. Du kan ange tillval för:

att ange standarddata i fält och göra datainmatningen snabb, korrekt och konsekvent (t.ex. kan FileMaker Pro Advanced utföra en beräkning som automatiskt formaterar ett telefonnummer)

att jämföra data med inställda kontrollkrav

att skapa ett repeterat fält

att indexera och lagra data

att lagra containerdata externt (se Konfigurera containerfält för extern datalagring)

att lagra ett globalt värde

ange furigana-inmatningstillval (endast japanska fält)

Du kan lägga till, ändra och ta bort tillval för datainmatning, kontroll, repetition, lagring och indexering för alla fälttyper utom statistikfält. Du kan bara ange indexerings- och lagringstillval för beräkningsfält.

Befintliga poster uppdateras inte om du ändrar fälttillval. Du kan söka efter befintliga poster och ändra informationen om det behövs.