Skapa en anpassad app > Definiera och ändra fält > Om att namnge fält
 

Om att namnge fält

Fältnamn måste vara unika i en tabell. Följ dessa riktlinjer när du namnger fält:

Använd inte följande symboler eller ord i fältnamnet:

,(komma), +, -, *, /, ^, &, =, , >, <, ( ), [ ], { }, ", ; (semikolon), : (kolon), :: (relationsmarkör), $ (variabelmarkör)

AND, OR, NOT, XOR, TRUE, FALSE eller ett namn på någon FileMaker Pro Advanced-funktion

Inled inte ett fältnamn som ska användas i en beräkningsformel med ett blanksteg, en punkt (.) eller en siffra.

Använd _ (understreck) i stället för ett blanksteg för att undvika begränsningar för ODBC, export, webbpublicering och andra åtgärder.

Om du utbyter data med ett annat program bör du kontrollera eventuella fältnamnsbegränsningar i de filformat som stöds av det andra programmet.

Om du använder ODBC eller JDBC för att dela FileMaker Pro Advanced-data måste du undvika att använda SQL-nyckelord i fältnamn.

Relaterade avsnitt 

Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn