Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Identifiera etiketter (ikoner) på layoutobjekt
 

Identifiera etiketter (ikoner) på layoutobjekt

Om du vill visa etiketter (ikoner) väljer du Visa > Visa i layoutläget, och sedan väljer du den typ av etikett du vill visa. När du flyttar markören över en etikett visas ett verktygstips med information om objektet, t.ex. platshållartexten för ett fält eller villkoret för att ett objekt ska vara dolt.

 

Etikett

Beskrivning

Objekt flyttas bakåt i staplingsordningen med kommandot En nivå ner

 

Platshållartext. Den här etiketten visas på fält där platshållartext har lagts till. Mer information finns i Lägga till och ändra fältetiketter.

Etikett för platshållartext

Villkorlig formatering. Den här etiketten visas på ett objekt som har formaterats villkorligt. Mer information finns i Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt.

Etikett för villkorlig formatering Markering för objektscripttriggers

Objektscripttrigger. En av de här etiketterna visas på objekt som har tilldelats scripttriggers. (Storleken på objektet avgör vilken markering som visas.) Mer information finns i Konfigurera scripttriggers för objekt.

Markering för objektscripttriggers för små objekt

Layoutscripttrigger. Den här etiketten visas nere i högra hörnet i layouter som har tilldelats layoutscripttriggers.

I dialogrutan Hantera layouter visas en markering på mappikonen Etikett för layoutscripttrigger intill ett layoutnamn för vilket scripttrigger har ställts in. Mer information finns i Konfigurera scripttriggers för layouter.

Tom layout med linjaler och stödraster Position Position

Snabbsökning. De här etiketterna visas på fält där du kan använda snabbsökning. En grön etikett betyder att det går att söka i fältet. En gul etikett betyder att det går att söka i fältet, men att sökningen kan ta längre tid än för fält med grön etikett. En grå etikett betyder att layouten är inaktiverad för snabbsökning. Mer information finns i Konfigurera snabbsökning.

Grå snabbsökningsetikett

Verktygstips. Den här etiketten visas på objekt som har tilldelats verktygstips. Mer information finns i Lägga verktygstips till layouter.

Etikett för verktygstips

Knapp. Den här etiketten visas på knappobjekt i layoutläget. Mer information finns i Definiera eller ändra en knapp.

Knappetikett

Flytande fönster-knapp. Den här etiketten visas på flytande fönster-knappar i layoutläget. Mer information finns i Arbeta med flytande fönster i layouter.

Etikett för flytande fönster

Dölj villkor. Den här etiketten visas på ett objekt med ett definierat villkor som gör att de döljs. Mer information finns i Dölja eller visa layoutobjekt.