Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Lägga verktygstips till layouter
 

Lägga verktygstips till layouter

1. I layoutläget väljer du det objekt du vill lägga till verktygstips för.

2. I Granskaren klickar du på fliken Position Objekt flyttas längst fram i staplingsordningen med kommandot Lägg överst.

3. I området Position:

 

För att

Gör så här

Skapa ett verktygstips som visar statisk text

Skriv en text som ska visas som verktygstips i fältet Verktygstips.

Skapa ett verktygstips som visar resultatet av en beräkning

Klicka på Redigera.

I dialogrutan Ange beräkning ställer du upp en formel för beräkningen.

4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Tips  I layoutläge väljer du Visa-menyn > Visa > Verktygstips när du vill identifiera objekt med hjälp av verktygstips. Objekt med verktygstips visar en etikett Grå snabbsökningsetikett i Layoutläge.

Kommentarer 

Du kan lägga till verktygstips till objekten i en grupp, men du kan inte lägga till verktygstips till en grupp.

Om objektets beräkning för verktygstips returnerar en tom sträng visas inget verktygstips. Om ditt verktygstips till exempel visar relaterade data och relationen saknas, kommer verktygstipset att vara tomt. Om ett fel uppstår vid beräkningen, kommer verktygstipset att visa ogiltiga eller delvis giltiga resultat med frågetecken.

Verktygstipsens teckensnitt, teckenstorlek och visningstid beror på operativsystemet.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout

Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell