Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Dölja eller visa layoutobjekt
 

Dölja eller visa layoutobjekt

Du kan kontrollera layoutobjektens synlighet genom att ange om ett objekt ska döljas eller visas beroende på ett särskilt villkor eller beräkning. Du kan till exempel välja att visa eller dölja särskilda fält i ett frågeformulär baserat användarens svar på en specifik fråga.

Så här betecknar du ett layoutobjekt som dolt:

1. I layoutläget markerar du objektet.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. Vid Dölj objekt vid klickar du på Data och anger en beräkning som avgör när objektet ska döljas. Klicka sedan på OK.

4. Du tillämpar villkoret för objektet i Sökläge genom att välja Utför i Sökläge.

Kommentarer 

I Layoutläge väljer du menyn Visa > Visa > Dölj villkor om du vill identifiera objekt med ett definierat villkor som gör att de döljs. Sådana objekt visar en etikett Vänster, övre och höger förankringspunkt har markerats i Granskaren i Layoutläge.

Relaterade avsnitt 

Identifiera etiketter (ikoner) på layoutobjekt

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt

Scriptsteget Uppdatera fönster

Scriptsteget Uppdatera objekt

Funktionen GetLayoutObjectAttribute