Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra funktionssättet för datainmatningen i fält > Konfigurera snabbsökning
 

Konfigurera snabbsökning

Om en layout är aktiverad för snabbsökning kan du använda sökrutan i bearbetningsläget och söka efter data i flera fält i layouten.

Så här anger du vilka fält som ska ingå i sökningen:

1. I Layoutläget väljer du Visa > Visa > Snabbsökning för att visa snabbsökningsetiketterna för fält som kan användas i den markerade layouten.

En liten etikett bredvid varje fält visar om fältet är aktiverat för snabbsökning. Om det inte finns någon snabbsökningsetikett bredvid ett fält går det inte att söka i fältet, antingen på grund av att fältet inte fungerar med snabbsökning eller på grund av att det inte har markerats för att ingå i sökningen.

 

Den här färgetiketten

Betydelse

Grå Position

Snabbsökning är inaktiverat för layouten.

Grön Tom layout med linjaler och stödraster

Det går att söka i fältet.

Gul Position

Det går att söka i fältet, men att sökningen kan ta längre tid än för fält med grön etikett. Viss fält med gula markeringar är exempelvis relaterade fält, fält som inte kan indexeras, eller beräkningsfält som inte lagrar några beräkningsresultat.

2. Markera ett eller flera fält.

3. I Granskare klickar du på fliken Data Roterar både tecken och objekt (hankaku-exempel).

4. I funktionssättsområdet väljer du Inkludera fält för snabbsökning.

Så här aktiverar/återställer du snabbsökning:

1. Välj den layout som du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Tillval för layout Knappen Tillval för layout i layoutlisten.

3. I dialogrutan Tillval för layout väljer du Aktivera snabbsökning.

Återställ alla fält till standardinställningarna för snabbsökning genom att klicka på Återställ snabbsökning.

Kommentarer 

Statistikfält, containerfält och globala fält ingår inte i snabbsökningen.

Merge-fält ingår som standard i sökningen. Mer information finns i Placera merge-fält i en layout.

Om du vill få bättre sökresultat kan du begränsa sökningen till att bara omfatta fält som innehåller de data du söker. En tabell med låtar kan exempelvis innehålla spårnummer och artistnamn för varje låt. Du kan ta med artistnamnet i sökningen men utesluta spårnumret eftersom du förmodligen inte söker efter alla låtar med samma spårnummer.

Relaterade avsnitt 

Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget