Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med flytande fönster i layouter
 

Arbeta med flytande fönster i layouter

Använd flytande fönster om du vill förenkla inmatning och visning av data. Ett flytande fönster är ett layoutobjekt som gör det möjligt för dig att arbeta med fält, text och andra objekt i en layout. Flytande fönster ger dig tillgång till ytterligare information eller kontroller för dina data utan att behöva flytta till en annan layout eller fönster, vilket hjälper dig att bibehålla kontexten för arbetet.

Du kan lägga till ett flytande fönster på en layout genom att skapa en flytande fönster-knapp i Layoutläge. Ett tillhörande flytande fönster skapas tillsammans med knappen för flytande fönster. Du kan sedan lägga till fält, ikoner och andra objekt i det flytande fönstret.

Om du vill arbeta med ett flytande fönster i Bearbetningsläget, klickar du på knappen för flytande fönster för att öppna det flytande fönstret. I ett flytande fönster kan du mata in och visa data i fält, visa diagram, använda webbvisare, arbeta med panelkontroller och så vidare, precis som i en layout.