FileMaker Pro-functies die niet compatibel zijn met eerdere versies

Hier vindt u een lijst met functies die sinds FileMaker Pro 12 zijn geïntroduceerd en die niet compatibel zijn met eerdere versies van het product.

Voor informatie over de versie waarin elke scriptstap, functie en scriptactivering is geïntroduceerd, raadpleegt u de afzonderlijke Help-onderwerpen. Meer informatie over de nieuwe mogelijkheden van deze versie vindt u in Nieuwe functies in FileMaker Pro 19.

Functie

Versie waarin de functie werd geïntroduceerd

De optie Object verbergen wanneer in het Infovenster

13

Schuifbesturingselementen

13

Popovers

13

Verbeteringen aan de weergavestatus voor records in de Lijstweergave en portaalrijen

13

Aanpassing van de lay-outachtergrond met schermvullende afbeeldingen, kleuren of overgangen

13

Verbeteringen aan containervelden in gegevensopslag, bij het ophalen van metagegevens van bestanden en bij prestaties

13

De optie Minimaal toegestane versie om dit bestand te openen in het dialoogvenster Bestandsopties

13

De optie Lijst met voor de berekening van een resuméveld

13

Pictogram voor apps op maat weergeven in de vensters Mijn apps, Favorieten en Recent in FileMaker Pro en in het Startpaneel in FileMaker Go en FileMaker WebDirect

14

Knoplabels met tekst, een pictogram (vooraf gedefinieerd of aangepast), of beide

14

Knoppenbalken

14

Tekst van plaatsvervangers in velden

14

Navigatiegedeelten van lay-out

14

Vinkje dat geselecteerde selectievakjes aanduidt

14

Stijl Verborgen invoervak voor besturingselementen

15

Kaartvenster

16

Verificatie van accounts via OAuth-identiteitsproviders

16

Externe scriptstappen van plug-ins

16

Uitgebreide privileges fmrest, fmurlscript en fmextscriptaccess

16

Portalen die records uit de huidige tabel weergeven

17

Accountverificatie via Claris ID, bestanden openen die worden gehost door FileMaker Cloud

18

Het privilege Accounts beheren die geen volledige toegang hebben

18

Uitgebreid privilege fmodata

18

fmpXX-schema in URL’s om bestanden te openen met versie XX van FileMaker Pro of FileMaker Go

18

Velden opgemaakt om getallen weer te geven in wetenschappelijke notatie

19

Integratie tussen JavaScript in een Web Viewer en FileMaker-scripts

19

Accountverificatie via Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) 19.1.2
Functie FileMaker.PerformScriptWithOption()JavaScript met option-parameter 19.1.2
fmp- en fmpXX-URL‘s met ondersteuning voor option-parameter 19.1.3
Uitgebreide fmplugin-privileges 19.2.1
Aanmeldingsvelden tonen, ook indien OAuth of AD FS is ingeschakeld in Bestandsopties 19.2.2
Ondersteuning van Microsoft Edge voor webcontent (Windows) 19.3.1