Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter > Ställa in fyllning, linjeformat och kanter
 

Ställa in fyllning, linjeformat och kanter

Så här ändrar du utseendet på objekt eller layoutdelar:

1. Markera ett eller flera objekt eller en layoutdelmarkör i Layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Du kan ändra utseendet på ett objekt eller en del när den befinner sig i ett specifikt läge (till exempel när en knapp trycks ned) genom att välja läge från listan för objektlägen (den andra listan i fliken).

Mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt.

4. I området Grafik väljer du önskade alternativ.

Utseende

 

Om du vill ange eller ändra

Välj

Fyllningen i ett objekt (exempelvis bakgrunden i textobjekt, fält och portaler) eller en layoutdel

Bakgrund

Bakgrundsfyllningen som du anger för huvuddelen påverkar även bakgrunden i tabellen när du väljer Tabellvy.

Om fyllningsinställningen inte syns i portalen, ställer du in portalrader som genomskinliga. Mer information finns i Formatera portaler.

Kanten runt ett objekt eller en layoutdel

Valfri kombination av kanter

Vinkelreglage

Kanterna mellan repeterade fält

Kanter mellan repetitioner Knappen Grafik.

Format och bredd för kanten runt ett objekt eller en layoutdel

Linje

Färg på kanten runt ett objekt eller en layoutdel

Färg Knapp för ändring av toningsformat

Form på ett objekts eller en layoutdels hörn

Hörnradie

Markera de hörn du vill runda av och ange ett värde i punkter. Ju högre värde du anger, desto mer rundade blir hörnen.

Kanter mellan portal-rader

Mer information finns i Formatera portaler.

Fyllningsfärgens transparens

Opacitet-reglage

Windows: Dra skjutreglaget i färgpaletten.

macOS: Klicka på Annan färg i färgpaletten och dra sedan i skjutreglaget.

En anpassad färg

Bakgrund eller Linje

Utseende

Om du vill skapa anpassade färger, drar du en färg från färgpaletten eller färgväljaren till området för temafärger och klickar sedan på färgen. (De ljusa och mörka variationerna av den anpassade färgen genereras av FileMaker Pro Advanced.) Du kan ersätta befintliga temafärger eller lägga till fler.

RGB-värdet för en färg i hexadecimalt format visas i textrutan. Du kan ange eller klistra in ett värde med tre till sex tecken.

Om du vill ange ett specifikt färgvärde klickar du på Data. Flytta sedan pekaren var som helst på skärmen till färgen du vill fånga och sedan klickar du.

Så här fyller du layoutbakgrunden med en enhetlig färg:

1. Gör fyllningen för minst en layoutdel genomskinlig i layoutläget.

Läs "Så här gör du ett objekt, en layoutdel eller layoutbakgrund genomskinlig" nedan.

2. Kontrollera att inga objekt eller layoutdelar är markerade, och klicka var du vill på layoutbakgrunden så att den markeras.

3. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende. Välj alternativ i området Grafik.

4. Välj Enhetlig färg som Bakgrund.

5. Klicka på Knappen Tal och välj färg från färgpaletten.

Du kan använda en anpassad färg. Se avsnittet ovan.

6. Om du vill ändra fyllningsfärgens transparens klickar du på Knappen Tal igen och drar sedan skjutreglaget för Opacitet (Windows) eller klickar på Annan färg och drar sedan skjutreglaget för Opacitet (macOS).

Så här gör du ett objekt, en layoutdel eller layoutbakgrund genomskinlig:

1. I layoutläge markerar du ett eller flera objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden så att den markeras.

Se till att inga objekt eller layoutdelar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.

2. Gör något av följande:

I Granskaren: Vid Bakgrund och Linje väljer du Ingen eller genomskinlig Färgövertoningsreglage i färgpaletten.

I formateringslisten: Vid Linje väljer du Ingen eller genomskinlig Färgövertoningsreglage i färgpaletten. Vid Bakgrund väljer du genomskinlig Färgövertoningsreglage i färgpaletten. (Om du vill visa formateringslisten klickar du på Formatering Data i layoutlisten.

Kommentarer 

Det går inte att ange individuella kanter för linjer, ovaler, cirklar, flikkontroller eller glidkontroller.

Bakgrundsfyllning för layouter sträcker sig inte bakom navigeringsdelar.

Relaterade avsnitt 

Fylla med en färgövertoning

Fylla med en bild

Rita och lägga till objekt i en layout

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält

Lägga till skuggor och padding

Kopiera formateringsattribut i layouter

Ange visningsläge för ett objekt