Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter > Fylla med en färgövertoning
 

Fylla med en färgövertoning

Obs!  Se till att fyllningen för minst en layoutdel är genomskinlig innan du fyller layoutbakgrunden med en färgövertoning. Mer information finns i Ställa in fyllning, linjeformat och kanter.

1. I layoutläge markerar du ett eller flera objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden för att markera den.

Se till att inga objekt eller layoutdelar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Du kan ändra utseendet på ett objekt eller en del när den befinner sig i ett specifikt läge (till exempel när en knapp trycks ned) genom att välja läge från listan för objektlägen (på den övre delen av fliken).

Mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt.

4. Vid Bakgrund i området Grafik väljer du Övertoning.

Övertoningsreglaget visas.

Utseende

5. Ange inställningar för färgövertoningar:

 

För att

Gör så här

Ange att färgerna ska tonas

Klicka på stoppmarkeringarna Data på övertoningsreglaget och välj färg från färgpaletten.

Lägga till färger i övertoningen

Lägg till fler stoppmarkeringar genom att klicka var som helst på övertoningsreglaget.

Minska färger i övertoningen

Dra bort stoppmarkeringar från övertoningsreglaget.

Ändra riktning för hur fyllningen blandas

Klicka på Knappen Datum eller Objektet i den position det har när fönstret har sin originalstorlek.

Ändra en linjär övertonings vinkel

Ange ett värde vid Vinkel.

macOS: Dra vinkelkontrollen Knappen Klockslag.

Ändra en linjär färgövertonings start- och slutpunkt eller en radiell färgövertonings mittpunkt och radie

På layouten drar du i övertoningsreglagets blå handtag på bilden.

Knappen Tal

Ändra övertoningsfärger från vänster till höger eller inifrån och ut

Klicka på Data.

Ändra övertoningen för objektet.

Använd Formatpenseln-kontrollen för objektet.

Kommentarer 

Bakgrundsfyllning för layouter sträcker sig inte bakom navigeringsdelar.