Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter > Fylla med en bild
 

Fylla med en bild

När du fyller ett objekt med en bild sparas bilden i FileMaker Pro Advanced-filen och visas i alla poster som använder layouten. Du kan även infoga en bild i en layout. Du kan då referera till bilden från en annan fil. Mer information finns i Sätta in bilder i en layout.

De bildformat som kan användas är PNG (.png), BMP (.bmp), TIFF (.tif), GIF (.gif) eller JPEG/JFIF (.jpg).

Obs!  Se till att fyllningen för minst en layoutdel är genomskinlig innan du fyller layoutbakgrunden med en bild. Mer information finns i Ställa in fyllning, linjeformat och kanter.

Så här fyller du ett objekt, en layoutdel eller layoutbakgrunden med en bild:

1. I layoutläge markerar du ett eller flera objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden för att markera den.

Obs!  Se till att inga objekt eller delar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Du kan ändra utseendet på ett objekt eller en del när den befinner sig i ett specifikt läge (till exempel när en knapp trycks ned) genom att välja läge från listan för objektlägen (på den övre delen av fliken).

Mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt.

4. Vid Bakgrund i området Grafik väljer du Bild.

5. Markera en bildfil och klicka på Öppna (Windows) eller Infoga (macOS).

Tips  Om du vill ändra en infogad bildfil, klickar du på Välj och väljer en annan fil.

6. Välj ett fyllningsalternativ.

Med Sektor kan du dela upp en bild i segment som kan användas för att fylla objektet, layoutdelen eller layoutbakgrunden. Genom att använda en del av en bild som fyllning (exempelvis en del av en företagslogotyp) passar färgerna i layouten ihop med varumärket och du kan använda färg i flera layouter utan att behöva öka filstorleken så mycket.

Kommentarer 

För beskärda fyllningar visas inte linjer eller rundade hörn, och cirklar visas som kvadratiska bilder.

Om du vill exportera en bild högerklickar du på bilden i layoutläget och väljer Exportera fyllningsgrafik. Välj en plats, ange ett filnamn och klicka sedan på Spara. Du kan inte exportera en bild om du valt alternativet att endast spara en länk till filen.

Bakgrundsfyllning för layouter sträcker sig inte bakom navigeringsdelar.