Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter
 

Formatera layouter

Du kan anpassa layouter genom att ändra formateringsattributen för layoutobjekt, layoutdelar och layoutbakgrunden. Du kan fylla objekt, delar och bakgrunden med en enhetlig färg, en färgövertoning eller en bild. Dessutom kan du ange att objekt och delar visar en kant och sedan anpassa kantens färg och linjeformat.

I en layout ligger layoutbakgrund, layoutdelar och objekt i flera lager. Om du ställer in fyllningen på genomskinlig för objekt i förgrunden, kommer objekt, delar eller layoutbakgrunden att synas bakom. Om du till exempel ändrar fyllningen i layoutbakgrunden men inte kan se ändringen, kan du göra fyllningen i layoutdelarna (som finns i förgrunden) genomskinlig. Mer information finns i Ställa in fyllning, linjeformat och kanter.

Objektet flyttas i förhållande till layoutens mitt när fönstret görs bredare

Kommentarer 

Formateringsändringarna sparas endast i den aktuella layouten. Information om hur du kan spara ändringarna i ett format som sedan kan användas för andra objekt finns här: Skapa och arbeta med format i layouter. Se även Spara ett layouttema.