Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter > Formatera portaler
 

Formatera portaler

Du formaterar portalbakgrunder och portalrader separat i layoutläget. Du kan visa en annan bakgrund i varannan portalrad, för kontrast och för att enkelt kunna identifiera raderna. Du kan även visa en annan bakgrundsfärg för den markerade portalraden när portalen visas i Bearbetningsläget.

 

För att

Gör så här

Byta bakgrundsfyllning i en portal

Markera portalen. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende. I området Grafik går du till Bakgrund, där du kan välja Enhetlig färg, Färgövertoning eller Bild. Från listan för objekttyper (den första listan på fliken) väljer du Portal: Rad. I listan för objektlägen (den andra listan) väljer du Grundfärg. Vid Bakgrund i området Grafik väljer du Ingen.

Obs!  Om fyllningsinställningen inte syns i portalen, ställer du in portalrader som genomskinliga.

Ändra bakgrundsfyllningen för samtliga portalrader

Markera portalen. På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Portal: Rad i listan för objekttyper och sedan Grundfärg från listan för objektläget. Välj sedan en fyllning för portalradens bakgrund.

Visa en annan bakgrund i varannan portalrad

Dubbelklicka på portalen, markera Använd alternativt radläge och klicka sedan på OK. På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Portal: Rad i listan för objekttyper och sedan Växla från listan för objektläget. Välj sedan en fyllning för portalradens bakgrund.

Visa en annan bakgrund för den markerade portalraden

Dubbelklicka på portalen, markera Använd aktivt radläge och klicka sedan på OK. På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Portal: Rad i listan för objekttyper och sedan Grundfärg från listan för objektläget. Välj sedan en fyllning för portalradens bakgrund.

Obs!  För portaler som visar poster från aktuell tabell, gör valet av Använd aktivt radläge att raden för den aktuella posten använder objektläget Aktiv även när portalraden inte har fokus.

Lägga till eller ändra kanter mellan portalrader

Markera portalen. På fliken Utseende Utseende i Granskaren väljer du Portal: Rad från listan för objekttyper. I området Grafik, för Linje, väljer du Enhetlig och klickar på Ordning som formateringsändringarna utförs i för att välja en färg och sedan väljer du Knappen Grafik kantformatet.

Kommentarer 

Om du vill göra portalraderna delvis genomskinliga, väljer du Bakgrund via antingen Enhetlig färg ellerToningsfärg. Klicka på Ordning som formateringsändringarna utförs i och dra sedan skjutreglaget för Opacitet (Windows) eller klicka på Annan färg och dra sedan skjutreglaget för Opacitet (macOS). Du kan inte ändra opaciteten för bildfyllningar.

Relaterade avsnitt 

Skapa portaler för att visa relaterade poster

Ange visningsläge för ett objekt

Ställa in fyllning, linjeformat och kanter

Fylla med en färgövertoning

Fylla med en bild