Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter > Lägga till skuggor och padding
 

Lägga till skuggor och padding

1. Markera ett eller flera objekt i layoutläget.

Obs!  Om du vill lägga till en skugga inuti en layoutdel, markerar du delmarkören. En layoutdel klassas som ett objekt i följande steg.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

Utseende

3. Du kan lägga till skuggor på ett objekt genom att välja Yttre skugga eller Inre skugga, eller både och, i området Avancerad grafik.

4. Du kan ändra skuggornas utseende genom att klicka på Data till höger om Yttre skugga eller Inre skugga och sedan ändra de önskade effekterna.

5. Du kan ändra mängden padding mellan objektets kant och dess innehåll genom att vid Padding ange värden (i punkter).

Kommentarer 

Alla alternativ i området Avancerad grafik är inte tillgängliga för alla objekttyper.

Relaterade avsnitt 

Rita och lägga till objekt i en layout

Ange visningsläge för ett objekt

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund