Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält
 

Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält

1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. I området Grafik eller Text väljer du önskade alternativ.

 

För att

Gör så här

Lägga till en fyllningsfärg i fält

Under området Grafik går du till Bakgrund, där du kan välja en färg eller ange en färgövertoning eller bild. Mer information finns i Fylla med en färgövertoning eller Fylla med en bild.

Lägga till kanter till fält och attribut för dem

Vid Linje i området Grafik väljer du önskade alternativ.

Lägga till kanter mellan repeterade fält

Klicka på Knappen Grafik.

Ändra form på fälthörn

I området Grafik vid Hörnradie väljer du vilka hörn som ska vara rundade.

Lägga till textbaslinjer och ange attribut för dem

I området Text markerar du Baslinje för text och väljer sedan önskade alternativ.

Om den aktuella layouten visar fältramar i layoutläget är det inte säkert att du ser alla kanteffekter du har valt. Gör något av följande för att visa effekterna:

Dölj fältramarna i layoutläget: Välj Visa-menyn > Visa > Fältramar för att dölja dem.

Växla till bearbetningsläge.

Kommentarer 

I Listvy kan du ange att kanter och fyllning ska visas för alla poster i ett fält, istället för endast aktuell post. Mer information finns i Visa fältkanter och fyllning för aktuell post.

Om du lägger till en bakgrundsfyllning i en interaktiv container kan du endast använda en heltäckande fyllningsfärg.

Information om hur du lägger till eller ändrar kanter mellan portalrader finns i Formatera portaler.

Relaterade avsnitt 

Ställa in fyllning, linjeformat och kanter