Spara, importera och exportera data > Spara och skicka poster i andra format > Spara och skicka poster som en PDF-fil
 

Spara och skicka poster som en PDF-fil

1. Visa vilken layout du vill använda som bas för PDF-filen.

Hur PDF-filen visas beror på den aktuella layouten när du skapar en PDF-fil.

Mer information finns i Växla mellan layouter.

2. Om du bara vill spara vissa poster som en PDF skapar du ett sökresultat.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

3. I bearbetnings- eller granskningsläge väljer du menyn Arkiv > Spara/skicka poster som > PDF.

I granskningsläge klickar du på Spara i PDF-format i statusverktygsfältet.

4. Ange ett nytt namn för filen och ange andra alternativ i dialogrutan Spara poster i PDF-format.

Du kan spara aktuell post, alla poster i hittade poster eller en tom post som kan användas som ett pappersformulär.

5. Klicka på Spara.

Kommentarer 

Om du lägger till poster till en befintlig FileMaker Pro Advanced PDF-fil, måste du skapa ett script som använder scriptsteget Spara poster i PDF-format och markera alternativet Tillägg till befintlig PDF. Mer information finns i scriptsteget Spara poster i PDF-format.

Det finns inget stöd för att spara PDF-filer i runtime-lösningar.

Om du vill spara PDF-filer måste du har behörighet för utskrift. Fråga din databasadministratör.

Om båda lösenordsalternativen är markerade för PDF-filen, är filen skyddad och dess innehåll kommer även att vara krypterat. Innehållet i en krypterad PDF-fil visas som "oläslig text" när den öppnas i program som inte kan läsa PDF. Filinnehållet kan inte indexeras av operativsystemet och sökmotorer, vilket innebär att användarna inte kan söka efter innehåll i dokumentet med hjälp av sökverktyg på datorn och på Internet.