Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Namnge objekt
 

Namnge objekt

Du kan tilldela namn till objekt och grupperade objekt. Vissa scriptsteg och funktioner använder dessa namn för att ange vilket objekt som ska användas.

Så här namnger du ett objekt:

1. I layoutläget markerar du det objekt eller grupperade objekt du vill namnge.

Namnge ett objekt som är i en grupp genom att välja gruppen och sedan markera objektet i gruppen.

2. I Granskaren klickar du på fliken Position Knappen Formateringslist.

3. I positionsområdet anger du ett värde för Namn.

4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Kommentarer 

Du kan också namnge ett objekt med fliken Objekt. Mer information finns i Använda fliken Objekt för att arbeta med objekt.

Om du behöver automatisera navigeringen till ett objekt av någon typ, tilldelar du objektet ett namn och skapar ett script som använder scriptsteget Gå till objekt. Om du har fler än en kopia av samma fält i en layout (t.ex. samma fält på olika flikpaneler), tilldelar du ett namn till kopian av det fält du vill navigera till. Använd scriptsteget Gå till objekt istället för Gå till fält, och referera till önskat exemplar av fältet med hjälp av objektnamnet istället för fältnamnet.

Objektnamn är inte skiftlägeskänsliga.

Det namn du ger ett fält i dialogrutan Hantera databas är oberoende av objektnamnet.