Ansluta till externa datakällor > Arbeta med externa datakällor
 

Arbeta med externa datakällor

Efter det att du har lagt till en datakälla kan du ange alternativ för FileMaker-datakällor och ODBC-datakällor.

Om du vill öppna FileMaker-datakällor måste du definiera en referens till den filen. Mer information finns i Redigera FileMaker-datakällor.

Om du vill öppna ODBC-datakällor måste du konfigurera en drivrutin för datakällan ansluta till datakällans namn (DSN), identifiera de tabeller du vill arbeta med i filen, och därefter lägga till den externa tabellen i relationsdiagrammet. Mer information finns i Redigera ODBC-datakällor.

Relaterade avsnitt 

Ansluta till externa datakällor