Ansluta till externa datakällor > Arbeta med externa datakällor > Redigera FileMaker-datakällor
 

Redigera FileMaker-datakällor

En FileMaker-datakälla lagrar sökvägar som FileMaker Pro Advanced söker av för att öppna en tabell, ett script eller en värdelista i en annan FileMaker-fil.

Information om hur du lägger till en FileMaker-datakälla finns i Ansluta till externa datakällor.

Så här redigerar du en FileMaker-datakälla:

1. Välj Arkiv > Hantera > Externa datakällor.

2. Markera FileMaker-datakällan och klicka på Ta bort.

3. Du kan ändra namn på datakällan, redigera filsökvägen eller lägga till en annan fil till sökvägslistan.

Du kan redigera filsökvägar som text. Varje FileMaker-referens kan bestå av en eller flera sökvägar, avgränsade med returtecken. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Kommentarer 

I många dialogrutor har du möjlighet att välja befintliga datakällor eller att skapa nya datakällor vid behov. I dialogrutan Ändra värdelista kan du t.ex. ange en datakälla till en annan FileMaker-fil som innehåller en värdelista som du vill använda.

Om du lägger till eller tar bort filtillägg måste du ange datakällsreferensen på nytt för relaterade filer och filer med externa scripts.

Använd följande tecken som avgränsare i en filsökvägslista: "/", ":" eller vagnretur.

Använd inte en asterisk (*) som jokertecken i nätverkssökvägar, eftersom det gör nätverkstrafiken för FileMaker långsammare. Om det går bör du ersätta en eventuell asterisk med rätt IP-adress.

Variabler stöds i FileMaker-datakällsreferenser. Ställ in variabeln innan något som använder referensen utnyttjas. När referensen har lästs in ändras den inte om variabeln ändras.

Datakällsreferenserna gäller bara till andra FileMaker-filer eller till ODBC DSN:er. Referenser till andra filer, som t.ex. bilder är filsökvägar.

Relaterade avsnitt 

Dela och vara värd för filer

Arbeta med delade filer som klient

Skapa konton som verifieras via en extern server