Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med fönster
 

Arbeta med fönster

När du vill kontrollera flödet i en procedur eller arbeta med flera uppgifter samtidigt, kan du ha fler än ett fönster öppet på en och samma gång. Fler öppna fönster kan till exempel visa varningar, be en användare om information eller tillhandahålla olika datavyer.

Om du vill öppna ett nytt dokumentfönster baserat på det aktiva fönstret väljer du menyn Fönster > Nytt fönster.

Ändra ett öppet fönster med hjälp av kommandon i fönstermenyn, eller använd Scriptsteg för fönster.

Om du vill öppna ett nytt fönster som visar en annan layout eller ger andra resultat än det aktuella fönstret, skapar du ett script som innehåller scriptsteget Nytt fönster.

Relaterade avsnitt 

Om fönsterstilar