Lägga till och visa data > Använda data i containerfält > Arbeta med pdf-filer i interaktiva containrar
 

Arbeta med pdf-filer i interaktiva containrar

Viktigt  Windows: Kontrollera att ett plugin-program för webbläsare (exempelvis Adobe Reader) är installerat på den lokala datorn. Om det inte är installerat är Sätt in > PDF inte tillgängligt.

 

För att

Markera pdf-filen genom att klicka på den och gör sedan följande:

Kopiera text från en pdf-fil i en interaktiv container

Windows: Markera texten du vill kopiera och tryck på Ctrl+C.

macOS: Markera texten du vill kopiera och tryck på Kommando+C. Du kan även välja Redigera > Kopiera text.

Kopiera en pdf-fil i en interaktiv container

Windows: Välj Redigera-menyn > Kopiera.

macOS: Håll ned Alt-tangenten och välj Redigera > Kopiera.

Ta bort en pdf-fil från en interaktiv container

Välj Redigera-menyn > Radera.

Kommentarer 

När en PDF-fil är markerad i en interaktiv container kan vissa kortkommandon fungera annorlunda. Du kan exempelvis trycka på Ctrl+L (Windows) om du vill växla till Layoutläget. Det går inte att trycka på Ctrl+Skift+D (Windows) om du vill visa dialogrutan Hantera databas.

Relaterade avsnitt 

Om containerfält

Ange utformning för containerfält