Lägga till och visa data > Använda data i containerfält > Arbeta med ljud och video i interaktiva containrar
 

Arbeta med ljud och video i interaktiva containrar

När du arbetar interaktivt med ljud- och videofiler i interaktiva containrar.

När alternativet Starta uppspelning automatiskt är markerat i Granskaren börjar ljud- eller videofilen att spelas upp när du visar posten. Om alternativet inte är markerat spelar du upp filen genom att klicka på uppspelningsreglaget.

Om du vill radera en video från en interaktiv container väljer du Redigera > Radera eller Klipp ut.

Kommentarer 

Windows: Vissa ljud- och videofiler som spelas upp korrekt i 32-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced kanske inte spelas upp korrekt i 64-bitarsversionen. I vissa fall kanske det inte finns 64-bitarsversioner av de ljud- och video-codecs som krävs för att spela upp vissa filer i 64-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced.

Relaterade avsnitt 

Om containerfält

Ange utformning för containerfält