Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med portaler i layouter > Markera och arbeta med portaler
 

Markera och arbeta med portaler

Du kan ändra storlek, redigera och radera på portaler i Layoutläge.

Så här väljer du en portal:

Klicka med pilpekaren på portalens kantlinje eller i något annat område i portalen som inte innehåller något fält eller objekt.

Så här ändrar du storlek på en portalrad:

1. Markera portalen genom att klicka på portalens kantlinje eller någon annanstans inom portalen där det inte finns något fält eller objekt.

Nu visas markeringshandtag i vart och ett av hörnen i den första portalraden.

2. Dra ett markeringshandtag.

Den första raden ändrar storlek och de andra raderna ändrar storlek för att matcha den första raden.

3. Ändra storlek på fältobjekt och andra objekt som visas i portalen om det behövs.

Så här ändrar du tillval för poster och visning i en portal:

Dubbelklicka på portalen. Ändra tillvalen i dialogrutan Portalkonfiguration enligt beskrivningen i Skapa portaler för att visa relaterade poster.

Så här raderar du en portal och dess innehåll:

Markera portalen med pilpekaren och tryck på Backsteg eller Delete eller välj Redigera > Radera.

Kommentarer 

I Layoutläget visas portalobjektets egenskaper i objektets nedre vänstra hörn: tabellnamn, intervallet av rader som ska visas i portalen och ett plustecken (+) om vertikal rullning är aktiverat Filter om filtrering är aktiverat, och Sortera om sortering är aktiverat.

Filtrering av poster utförs före sortering av poster.

Posterna filtreras enbart i visningssyfte, inte av säkerhetsskäl. Filtrering av poster påverkar inte resultatet av beräkningar, statistik och sökposter.

Om du inte kan se alla poster i en portal som visar poster från en relaterad tabell väljer du Tillåt vertikal rullning i dialogrutan Portalkonfiguration. På så sätt kan du bläddra genom fler relaterade poster än de som visas, samt gå in i nya relaterade poster. Mer information finns i Skapa portaler för att visa relaterade poster.

Du kan även visa andra objekt än fält i första raden i en portal. Ett objekt i den första raden i en portal visas en gång för varje post.

Du kan inte placera en flikkontroll eller en webbvisare i en portal. Om du placerar dessa objekt i en portal kommer de att visas som objekt i layouten och överlappa portalen.

Du kan placera en knapp för flytande fönster i en portal så länge det motsvarande flytande fönstret inte innehåller en portal.

Du kan placera portaler i vilken layoutdel som helst, men en portal kan inte innehålla en annan portal.

Om du vill numrera raderna i en portal klickar du på den första portalraden där du vill visa radnummer i Layoutläget och väljer därefter Sätt in > Postnummer. Numren visas i portalraderna i bearbetnings- och granskningsläge och när du skriver ut layouten. Mer information finns i Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relaterade tabeller

Arbeta med relaterade data i portaler