Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Postnummer )
 

Get ( Postnummer )

Returnerar ett tal som motsvarar en posts position i aktuella hittade poster.

Format 

Get ( Postnummer )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här värdet avgörs av postens relativa placering bland de hittade posterna och ändras beroende på sökvillkoren och sorteringsordningen.

Kommentarer 

Om du vill ha ett värde som ger posten en unik, permanent identifiering i tabellen kan du använda funktionen Get ( PostID ).

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 3 om den aktuella posten är den tredje posten bland de hittade posterna.

Ett annat exempel finns i Get ( AktivtPostnummer ).

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen Get ( AktivtPostnummer )