Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( PostID )
 

Get ( PostID )

Returnerar det unika ID-numret för aktuell post.

Format 

Get ( PostID )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Numret som returneras är ett decimalvärde (ett heltal) som genererades av FileMaker Pro Advanced när posten skapades. Det ändras inte.

Kommentarer 

Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Get ( PostID ) kanske inte returnerar ett konsekvent värde för poster i ODBC-datakällor.

Exempel 1 

Returnerar ett unikt ID-nummer för den aktuella posten.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler