Söka efter poster > Söka efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar
 

Söka efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar

När du anger sökvillkor för sökfrågan ska tal, datum, klockslag och tidsstämplar alltid skrivas in i motsvarande fälttyp (eller i beräkningsfält som returnerar motsvarande fälttyp) så att de beter sig som önskat när du ska söka efter dem.

Så här söker du efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar:

1. Gör en sökning.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

 

Om du vill söka efter ...

... skriver du så här i fältet:

Exempel

Ett tal

Talet

0,50 hittar 0,5, 0,50 och 0,50kr

En eller flera numeriska siffror

Tecknet # för varje siffra.

# hittar 3 men inte 30

## hittar 30 men inte 3 eller 300

#3 hittar 53 och 43 men inte 3

ett booleskt (logiskt) tal

1 om du vill söka efter sanna värden
0 om du vill söka efter falska värden

1 hittar 1

0 hittar 0

Ogiltiga data (fält utan numeriska siffror)

?

? hittar tolv men inte 12 eller tolv30

Ett datum

Datumet i form av siffror, avgränsade med en giltig datumavgränsare (t.ex. snedstreck eller bindestreck).

Obs! Mer information om hur du anger datum med hjälp av den nedrullningsbara kalendern finns i Arbeta med data i datumfält

2019-03-03 hittar 2019-03-03, 3 mars 2019 samt 3/3 2019

Dagens datum

//

// hittar 4 april 2019 (om aktuellt datum är den 4 april 2019)

En tid

Klockslaget i form av siffror, avgränsade med kolon.

12:53:09 hittar 12:53:09

En tidsstämpel

Datumet i form av siffror, avgränsade med ett giltigt datumavgränsningstecken, och klockslaget i form av siffror, avgränsade med kolon.

2019-03-03 12:59:09 hittar 2019-03-03 12:59:09.

Ogiltiga datum, klockslag eller tidsstämplar

?

? hittar Nästa tisdag eller 2019-02-33 i ett datumfält eller midnatt i ett tidsfält.

Datum för en veckodag

Veckodagen

Obs! I veckodagssökningar är både fullständiga och korta veckodagsnamn (t.ex. fredag eller fre) tillåtna

Tisdag hittar alla datum som infaller på en tisdag
=tor hittar alla datum som infaller på en torsdag

Ett giltigt värde för en datum- eller tidskomponent i ett datum, ett klockslag eller en tidsstämpel

* eller lämna komponenten ospecificerad och ange de andra komponenterna som du vill söka efter

*-05-12 hittar den 12 maj vilket år som helst
-05-12 hittar den 12 maj innevarande år
*:15 hittar tidpunkter 15 minuter efter varje timme
*-01-01 19.00 hittar tidsstämplar klockan 19 den 1 januari vilket år som helst

Informationsintervall

Se Söka efter informationsintervall

2. Klicka på Utför sökning i statusverktygsfältet.

Kommentarer 

När du utför sökningar på veckodagar och ha ställt in systemformatet till något annat än engelska kan du använda de engelska namnen på dagar samt deras förkortningar. De engelska namnen stöds i alla systeminställningar. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.

När du utför sökningar på veckodagar beror den första dagen i veckan på dina systeminställningar. Söndag är den första dagen i veckan för språk som engelska, japanska och koreanska.

Relaterade avsnitt 

Om numeriska fält

Om datumfält

Om tidsfält

Om tidsstämpelfält