Söka efter poster
 

Söka efter poster

När du gör en snabbsökning i bearbetningsläge, söker FileMaker Pro Advanced igenom alla fält som är aktiverade för snabbsökning i den valda layouten. Snabbsökning är praktiskt om informationen du söker finns i flera fält eller om du inte vet i vilka fält den finns. Mer information finns i Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget.

När du gör en sökning i sökläget söker FileMaker Pro Advanced igenom alla poster i en tabell och jämför de sökvillkor du anger med informationen i tabellen. Mer information finns i Skapa en sökpost.

De poster som innehåller data som överensstämmer med villkoren utgör de hittade posterna, som är en delmängd av de poster som bearbetas. Poster som inte uppfyller villkoren utelämnas. Du kan sedan förfina (begränsa) eller utvidga sökningen i sökläget.

Du kan arbeta med enbart de hittade posterna. Du kan t.ex. visa, redigera, beräkna statistik för, sortera, skriva ut, radera, exportera och ersätta data i de här posterna. Du kan också öppna ytterligare ett fönster om du vill utföra andra sökningar i samma data. Mer information finns i Öppna och hantera filer.

Du kan även utföra en sökning i bearbetningsläget med utgångspunkt i ett helt fält eller en textmarkering i ett fält. Mer information finns i Söka efter poster med samma sökvillkor i ett fält.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera snabbsökning

Söka efter och ersätta data