Skapa en anpassad app > Om val av fälttyper > Om numeriska fält
 

Om numeriska fält

Använd numeriska fält för att lagra numeriska värden.

Kommentarer 

Använd numeriska fält för att lagra:

Tal som ska sorteras i numerisk ordning. De första 400 signifikanta tecknen (siffror, decimaltecken och plus- eller minustecken) i fältet indexeras, varvid bokstäver och andra symboler ignoreras.

Tal som används i beräkningsformler eller statistikfält. Som standard utför FileMaker Pro Advanced fasta beräkningar med minst 16 decimaler. Använd funktionen SetPrecision om du vill använda fler decimaler.

Värden som består av en kombination av tal, bokstäver och specialtecken och som ändå behöver använda siffrorna i beräkningar och sorteringar (till exempel 400 kr eller bästa pris).

Använd textfält i stället för numeriska fält för att lagra postnummer, telefonnummer och andra värden med inledande nollor eller tecken som bindestreck eller parenteser.

Vilka tecken som används som decimaltecken och tusentalsavgränsare beror på systeminställningarna som har angetts för databasfilen och fältets visningsformat. Information om att byta ett fälts visningsformat (exempelvis 2,45 eller $ 2,45) finns i Ange format för fält som innehåller siffror.

Relaterade avsnitt 

Definiera och ändra fält

Ange format för fält som innehåller siffror