Söka efter poster > Söka efter informationsintervall
 

Söka efter informationsintervall

Ett informationsintervall ser olika ut beroende på datatyp:

Nummer: Lägsta till högsta

Datum, tidpunkter och tidsstämplar: tidigaste till senaste

Text: första ordet till sista ordet, med utgångspunkt i ordningen mellan orden i indexet (inte sorteringsordningen). Ett ord kan bestå av ett enda tecken. En sökning efter <M i ett fält skulle exempelvis kunna returnera alla poster som innehåller ett ord som kommer före M i fältets indexordning.

Så här söker du efter informationsintervall:

1. Gör en sökning.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

 

Om du vill hitta värden som är ...

... använder du den här operatorn

Exempel

Mindre än ett angivet värde

<

<40
<2019-09-07
<M

Mindre än eller lika med ett angivet värde

<= eller

<=95129
05:00:00
<=M

Större än ett angivet värde

>

>95129
>2019-09-07
>M

Större än eller lika med ett angivet värde

>= eller

>=100
>=2019-09-07
08:00
M

Inom det intervall du anger

.. eller ...
(två eller tre punkter)

12:30...17:30
2019-01-01..2020-06-06
A...M
Mån..Fre

Inom det delintervall du anger

{..} eller {...}
(två eller tre punkter)

2019-07-{1...15}
2020-{1..3}-{10..16}
12:{30..45}
{19...21}:15

Baserat endast på vissa datum- eller tidskomponenter såsom månad, år eller minuter (fler exempel finns nedan)

* eller skriv inte någonting för de komponenter du inte vill ange

2019-03-*
2-*
2019 *:30

2. Klicka på Utför sökning i statusverktygsfältet.

Kommentarer 

När du söker efter informationsintervall i fält för datum, tidpunkt och tidsstämpel, behöver du inte ange alla datum- eller tidskomponenter. Du kan exempelvis ange 2019-05 istället för 01.05.19...2019-05-31 om du vill söka efter alla datum i maj 2019.

Du kan kombinera operatorer som förenklar intervallsökningar. Du kan t.ex. ange */{10..15}/2019 om du vill söka efter alla datum under 2019, men endast för dagar från den 10:e till den 15:e.

Information om att skapa scripts för sökning av ett intervall av datum finns på FileMaker Knowledge Base.

Följande tabell innehåller exempel på olika sätt att söka efter datum, klockslag och tidsstämplar.

 

Om du vill söka efter datum

... skriver du så här i fältet:

I juni 2019

2019-06

Från juli 2019 till oktober 2020

2019-07...2020-10

Som infaller på en fredag

=fredag

Från den 10 till den 16 oktober eller november 2019

2019-{10..11}-{10..16}

Som infaller 1 mars mellan 1868 och 1912 i den japanska kejserliga eran Meiji

m*/3/1

Som infaller 31 december mellan 1930 och 1940 i den japanska kejserliga eran Showa

S{5..15}+12+31

 

Om du vill söka efter klockslag

... skriver du så här i fältet:

Under timmen efter klockan 15, men inte klockan 16:00

15

Mellan 8:00 och 20:59:59

8:00..20.00

På förmiddagen

FM

Någon av tidpunkterna 16:30, 17:30 eller 18:30

{16..18}:30

 

Om du vill söka efter tidsstämplar

... skriver du så här i fältet:

Under timmen efter klockan 15 i dag

// 15

Under timmen efter klockan 19 i maj 2019

2019-05 19

Som infaller på en måndag 2020

=mån 2020

Från den 10 till den 16 november 2020 och från kl. 15.00 till 18.00

2020-11-{10..16} {15..17}

Relaterade avsnitt 

Söka efter text och tecken

Söka efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar