Lägga till och visa data > Ange data i poster > Arbeta med data i datumfält
 

Arbeta med data i datumfält

Ange datum så här när du matar in data i datumfält:

Mata in datumet enligt den systeminställning som användes när filen skapades.

Skriv ett datum på en rad i varje fält.

Ange dag, månad och år som tal, avgränsade med snedstreck eller något annat avgränsningstecken. (Använd samma tecken för alla avgränsare, t.ex. 2019-03-02. Du kan använda vilket tecken som helst som avgränsare, utom bokstäver, kolon (:) och plustecken.)

Kommentarer 

Om du inte anger något årtal i ett datumfält och inte har angett något avgränsningstecken för årtal infogas det innevarande årtalet automatiskt. Om du skriver datum med tvåsiffriga årtal, t.ex. 19-05-12, konverteras de till fyrsiffriga årtal, vilket beskrivs i Ange datum med tvåsiffriga årtal.

Använd Kontrollpanelen (Windows) eller systeminställningarna (macOS) om du vill ändra vilken veckodag som veckan börjar med i en nedrullningsbar kalender.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender

Ange datum med japanska kejserliga årtal

Om datumfält

Ange datumform

Ange tillval för fält

Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält