Ansluta till externa datakällor > Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced > Utföra SQL-frågor för att samverka med datakällor via ODBC
 

Utföra SQL-frågor för att samverka med datakällor via ODBC

Förutom att importera data till en FileMaker Pro Advanced-databasfil via ODBC kan du också samverka med datakällor (t.ex. Microsoft SQL Server och Oracle) med hjälp av SQL-uttryck via scriptsteget Utför SQL. Du kan använda vilket SQL-uttryck som helst som stöds av datakällan, t ex INSERT, UPDATE och DELETE.

Du kan också använda SQL-satser som inte bara importerar data till en FileMaker Pro Advanced-databasfil. Du kan t.ex. köra SQL-satser som lägger till poster i en databastabell i SQL Server med hjälp av information från en databasfil i FileMaker Pro Advanced.

Så här utför du SQL-uttryck mot en datakälla via ODBC

1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster.

2. Klicka på Knappen Nytt script.

3. Lägg till scriptsteget Utför SQL i scriptet.

Utför SQL finns i kategorin Övrigt i sektionen för scriptsteg.

4. I sektionen för scriptredigering klickar du på Knapp för åtgärdsmeny och sedan på Ange.

5. Vid ODBC-datakälla klickar du på Ange.

6. Välj datakällan och klicka på Fortsätt.

Du kanske tillfrågas om användarnamn och lösenord.

7. Vid Ange SQL-uttryck med väljer du Beräknad SQL-text eller SQL-text och anger sedan SQL-uttrycket.

En lista över SQL-uttryck som stöds och deras syntax finns i dokumentationen för datakällan.

Relaterade avsnitt 

Konstruera en SQL-fråga för import via ODBC