Lägga till och visa data > Ange data i poster > Arbeta med data i tidsfält
 

Arbeta med data i tidsfält

När du matar in data i tidsfält anger du klockslaget enligt den systeminställning som användes när filen skapades. Ange klockslaget (eller tidsangivelsen) enligt något av följande:

timmar: 12

timmar och minuter: 12:20

timmar, minuter och sekunder: 12:20:45

timmar, minuter, sekunder och hundradels sekunder: 12:20:45,89

Kommentarer 

Om du bara skriver en siffra tolkar FileMaker Pro Advanced detta som timmen (om du skriver 5 i ett tidsfält indexeras det som 5:00:00).

Ange klockslaget i 24- eller 12-timmarsformat, med eller utan AM och PM. (AM är en förkortning för ante meridiem, dvs. på förmiddagen före klockan 12:00.)

Du kan ange en negativ tidsangivelse i ett tidsfält, t.ex. –8:40:00. Du kan inte ange en negativ tid om Av typen har angetts på fliken Kontroll bland fälttillvalen. Mer information finns i Definiera fältkontroll.

För ODBC-datakällor är parametrarna för tidsfält begränsande. Minuter och sekunder måste anges i intervallet 0 till 59 och timmar måste anges i intervallet 0 till 23. Negativa tidsvärden stöds inte.

Relaterade avsnitt 

Öppna filer med annorlunda systeminställningar

Söka efter tal, datum, klockslag och tidsstämplar

Om tidsfält

Ange utformning för tidsfält

Ange tillval för fält

Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält