Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med panelkontroller i layouter > Ändra en glidkontroll
 

Ändra en glidkontroll

1. Gå till Layoutläge och dubbelklicka på glidkontrollen.

Eller markera glidkontrollen och välj Utforma > Inställning av glidkontroll.

2. Välj ett eller flera av följande alternativ.

 

För att

Gör så här

Lägga till en glidpanel

Klicka på Markeringsverktyget.

Den nya panelen läggs till på höger sida om den aktiva (aktuella) panelen och blir då den aktiva panelen.

Ta bort en glidpanel

Klicka på Textverktyget.

Alla objekt på glidpanelen tas också bort.

Markera en glidpanel

Mer information finns i Markera och arbeta med objekt i panelkontroller.

Tillåta svepning av glidpaneler för att flytta mellan dem på enheter som stöder gester

Välj Aktivera svepgester.

Visa punkter på glidpaneler

Välj Visa navigeringspunkter.

Ändra storleken på punkterna

Välj Visa navigeringspunkter. Sedan anger eller väljer du ett värde.

Flytta mellan glidpaneler

Gör något av följande:

Klicka på Markeringsverktyget eller Verktyget Flikkontroll.

Klicka på punkterna på eller under glidpanelerna.

Ändra ordningen på panelerna inom en glidkontroll

Dra en punkt på glidkontrollen till den nya positionen.

Obs!  Du kan inte dra punkter för att flytta glidpaneler mellan olika glidkontroller.

Ange vilken glidpanel du vill ha längst fram som standard

Välj Visa navigeringspunkter och dra sedan glidpanelen så långt till vänster som möjligt.

3. Om du vill lägga till objekt i glidpanelen använder du layoutverktygen i statusverktygsfältet eller väljer från menyn Sätt in. Du kan även välja att dra objekt till panelen.

Kommentarer 

Du kan inte placera en glidkontroll i en portal.

När du använder scripts för att kontrollera navigeringen av glidpaneler är animeringar inaktiverade som standard. Information om hur du aktiverar animering finns i Styra animeringar.

Relaterade avsnitt 

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Kopiera, duplicera och radera objekt

Formatera panelkontroller

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt

Placera och radera fält i en layout

Rita och lägga till objekt i en layout