Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra animeringar
 

Styra animeringar

Vissa layoutobjekt och scriptsteg har animeringar som ger användare visuell feedback när åtgärder utförs, t.ex. när man öppnar ett flytande fönster eller växlar paneler i en glidkontroll.

Animeringar är vanligtvis inaktiverade medan ett script körs. Du kan dock använda scriptsteget Ange animering för layoutobjekt för att aktivera eller inaktivera animeringar för ett script. Du kan även använda funktionen Get ( ScriptAnimeringsLäge ) för att ta reda på aktuellt animeringsläge. Aktivera animeringar om du till exempel vill uppmärksamma åtgärder som utförs av ett script. Inaktivera animeringar om du vill minska tiden som krävs för att köra ett script.

Obs!  Animeringar stöds inte i Windows 7.

Exempel

Om ett script gör att en glidkontroll växlar mellan paneler får användarna ingen återkoppling i animeringsform. Om du vill uppmärksamma övergången från en panel till en annan, placerar du Ange animering för layoutobjekt före scriptsteget Gå till objekt i scriptet för att aktivera animeringar innan en panel växlas.

Ange animering för layoutobjekt [På]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 1"]
Paus/Fortsätt script [Varaktighet (sekunder): .5]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 2"]
Paus/Fortsätt script [Varaktighet (sekunder): .5]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 3"]