Skydda databaser > Hantera konton > Skapa och redigera konton
 

Skapa och redigera konton

Du kan skapa och redigera konton för varje person som använder en fil eller skapa färre konton som delas av många användare, t.ex. kontot "Marknadsföring" och kontot "Försäljning". Du måste ange en behörighetsuppsättning för varje nytt konto. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Om det behövs kan du också ändra kontonas verifieringsordning, som bestämmer i vilken ordning FileMaker Server söker igenom kontolistan efter ett giltigt konto.

Varning  Lösenord kan inte återställas. Glöm inte kontonamnet och lösenordet som hör till behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Skriv ned uppgifterna och förvara dem på en säker plats. Om du tappar bort eller glömmer det här kontonamnet och lösenordet kanske du inte kan öppna eller ändra filen.

Obs!  För automatisk inloggning varje gång en fil öppnas väljer du Arkiv > Filtillval, och anger sedan kontonamn och lösenord. Mer information finns i Ange filtillval.

Så här skapar eller redigerar du ett konto:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar de detaljerade säkerhetsinställningarna, klickar du på Använd grundinställningar.

2. Om du vill skapa ett nytt konto klickar du på Nytt konto. Om du vill ändra ett befintliga konto, markerar du kontot.

3. Vid Autentisera via väljer du FileMaker-fil.

För att autentisera användare via en extern verifieringsserver eller en OAuth-identitetsleverantörer, se Skapa konton som verifieras via en extern server eller Skapa konton som autentiseras via en OAuth-identitetsleverantör.

4. Vid Kontonamn anger du eller ändrar kontonamnet.

Kontonamn skiljer inte mellan versaler och gemener.

Tips  När du skapar konton för enskilda användare utgår du från användarnamnet som har definierats i dialogrutan Inställningar när du anger kontonamn. När användarnamnet och kontonamnet överensstämmer behöver användaren inte ange kontonamnet när filen öppnas.

5. Om du vill ange eller ändra lösenord klickar du på Ändra och sedan anger du och verifierar lösenordet. Klicka på Ange lösenord.

Lösenord skiljer mellan versaler och gemener. När du skapar ett lösenord kontrollerar du att skiftlåstangenten på tangentbordet inte är aktiverad.

6. Om du vill att kontoanvändaren ska välja ett nytt lösenord nästa gång han eller hon loggar in, väljer du Kräv lösenordsbyte vid nästa inloggning.

7. För Behörighetsuppsättning väljer, skapar eller redigerar du en behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

8. Om du vill aktivera ett konto, markerar du dess kryssruta.

Om du vill inaktivera ett konto (t.ex. tills du har konfigurerat behörighetsuppsättningen), avmarkerar du kryssrutan.

Så här duplicerar eller raderar du ett befintligt konto:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar de detaljerade säkerhetsinställningarna, klickar du på Använd grundinställningar.

2. Välj ett konto, och sedan:

Klicka på Knappen Duplicera konto om du vill duplicera kontot.

Klicka på Knappen Radera konto om du vill radera kontot.

Så här ändrar du verifieringsordningen för konton:

Obs!  Du behöver bara ändra verifieringsordningen mellan kontona i vissa situationer när FileMaker Server är värd för filen. Se Skapa konton som verifieras via en extern server, Skapa konton som autentiseras via en OAuth-identitetsleverantör och FileMaker Server-hjälp.

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar de detaljerade säkerhetsinställningarna, klickar du på Använd grundinställningar.

2. Dra varje kontonamn till önskad ordning.

Kommentarer 

Använd bara Ascii-tecken i lösenord, t.ex. a–z, A–Z, 0–9 och skiljetecken som "!" och "%". Om ett lösenord innehåller vissa tecken med accenter eller icke-latinska tecken, t.ex. kyrilliska eller japanska tecken, finns det risk för att det inte fungerar, särskilt i databaslösningar för flera plattformar och filer som öppnas via FileMaker WebDirect.

Om filen delas via webbpublicering bör du även begränsa kontonamnen till ASCII-tecken. Använd inte kolon i kontonamn och lösenord för webbpublicerade filer.

Konfigurera behörighetsuppsättningar så de regelbundet kräver byte av lösenord.

Relaterade avsnitt 

Hantera konton

Skapa och redigera behörighetsuppsättningar

Skapa och redigera utökad behörighet

Hantera konton (detaljerad)

Om kontona Admin och Gäst