Skydda databaser > Öppna filer som är skyddade av lösenord > Ändra lösenordet för en fil
 

Ändra lösenordet för en fil

När du försöker öppna en fil kan dialogrutan Ändra lösenord visas i FileMaker Pro Advanced. Detta kan inträffa i två situationer:

Första gången du öppnar en fil. Filens administratör kan ha angett ett tillfälligt lösenord som du måste ändra första gången du öppnar filen.

När ditt lösenord har upphört att gälla. Ditt lösenord kan upphöra att gälla regelbundet och du måste då ange ett nytt lösenord för att kunna öppna filen.

Du kan också byta lösenord när du vill, förutsatt att din behörighet tillåter det.

För att ändra lösenordet:

1. Välj Arkiv > Ändra lösenord.

2. Ange det gamla lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger i fälten i dialogrutan Ändra lösenord.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera konton