Referens > Referens för scripttriggers > VidFörstaFönsterÖppna
 

VidFörstaFönsterÖppna

Utför ett script varje gång du öppnar ett fönster med en databasfil, förutsatt att den filen inte har några andra fönster öppna.

När scriptet körs

Efter att det första fönstret i en fil har öppnats.

De lägen där triggern kan användas

VidFörstaFönsterÖppna aktiveras innan ett läge anges i FileMaker Pro Advanced.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från

FileMaker Pro 12.0

Kommentarer 

I FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go och FileMaker WebDirect aktiveras den här scripttriggern när det första fönstret skapas direkt för en fil, antingen manuellt eller med scriptsteget Öppna fil. Om en fil öppnas med ett dolt fönster från en relation eller ett script, aktiveras inte scripttriggern förrän ett fönster skapas direkt. Om ett script utförs i en annan fil aktiveras inte den här scripttriggern i den filen, även om scriptet skapar det första fönstret för den filen. Öppna den andra filen med scriptsteget Öppna fil innan du utför scriptet i den filen om du vill att scripttriggern ska aktiveras i en annan fil. Information om hur den här scripttriggern fungerar annorlunda för script på serversidan finns i Om att köra scripts på FileMaker Server och FileMaker Cloud.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt