Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med panelkontroller i layouter > Ändra en flikkontroll
 

Ändra en flikkontroll

1. Gå till Layoutläge och dubbelklicka på flikkontrollen.

Eller markera en flikkontroll och välj Utforma > Konfiguration av flikkontroll.

2. Gör ändringar i flikkontrollen.

 

För att

Gör så här

Lägga till en ny flikpanel

I Fliknamn anger du ett nytt namn och klickar på Skapa. Du kan även klicka på Ange för att skapa en fliketikett baserat på en beräkning. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.

Byta namn på en flikpanel

I listan Flikar väljer du ett namn, anger det nya namnet och klickar på Byt namn. Du kan även klicka du på Ange för att skapa en fliketikett baserat på en beräkning.

Ta bort en flikpanel

I listan Flikar väljer du ett namn och klickar på Radera. Alla objekt i flikpanelen tas bort från layouten.

Ändra ordning på flikpaneler

I listan Flikar drar du den dubbelriktade pilen Knappen Layouttema bredvid fliknamnet.

Ange vilken flikpanel som du vill ha längst fram som standard

För Främre standardflik väljer du panelen som du vill ha längst fram när du växlar från Layoutläge till annat läge.

När du växlar till layoutläge från ett annat läge är den främre flikpanelen den panel som visades sist i föregående läge.

Relaterade avsnitt 

Formatera panelkontroller