De naam van een team wijzigen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud- en Claris Connect-teambeheerders.

Wanneer u de naam van een team wijzigt, blijven alle gebruikers en groepen in het team ongewijzigd.

  1. Klik op de pagina Instellingen voor Team op Bewerken.
  2. Geef een nieuwe naam op voor het team en klik op Opslaan.