Instellingen voor beheerde gebruikers wijzigen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud- en Claris Connect-teambeheerders.

Elke Claris ID-account wordt beheerd door slechts één team tegelijk. U kunt de instellingen voor de beheerde gebruikers in een team wijzigen. Wanneer deze instellingen worden ingeschakeld, kunnen gebruikers de wijzigingen aanbrengen op de profielpagina.

Zo wijzigt u de instellingen voor beheerde gebruikers:

Op de pagina Instellingen, voor Beheerde accounts:

Om toe te staan dat gebruikers de volgende zaken kunnen doen:

Gaat u als volgt te werk

Hun Claris ID-gebruikersnaam wijzigen

Stel Beheerde gebruikers toestaan hun Claris ID-gebruikersnaam te wijzigen in op Aan.

Het land wijzigen dat ze hebben geselecteerd toen ze zich voor hun Claris ID-account aanmeldden

Stel Beheerde gebruikers toestaan het land van hun account te wijzigen in op Aan.

Sta toe dat gebruikers het land van hun account kunnen wijzigen als ze bijvoorbeeld naar een andere locatie zijn verhuisd en ze hun profielpagina willen bijwerken of de Claris Store willen gebruiken.