Sortera poster
 

Sortera poster

FileMaker Pro Advanced lagrar posterna i den ordning som de har lagts till i filen. Om du sorterar posterna ändras ordningen, så att du kan visa, uppdatera eller skriva ut dem i en annan ordningsföljd.

Du väljer vilka fält posterna ska sorteras efter. Det första sorteringsfältet sorterar posterna med utgångspunkt i det fältets innehåll. Det andra sorteringsfältet sorterar posterna om två eller flera poster har samma värde i det första sorteringsfältet och så vidare. Posterna kan sorteras i stigande ordning eller fallande ordning eller i en anpassad ordning.

Som standard förblir posterna sorterade tills du utför en sökning eller sorterar posterna med ett annat villkor. När du lägger till en post i en sorterad uppsättning poster, eller ändrar data i ett sorteringsfält för sorterade poster, visas posten på rätt plats i sorteringsordningen när du verkställer posten.

Så här sorterar du de hittade posterna:

1. I bearbetningsläge klickar du på Sortera i statusverktygsfältet.

2. I dialogrutan Sortera poster väljer du fält för sortering i den ordning du vill sortera dem.

Mer information om tillvalen i dialogrutan Sortera poster finns i Tillval för sortering av poster.

3. Klicka på Sortera.

Så här avbryter du en sorteringsåtgärd innan den är klar:

Tryck på Esc (Windows) eller Kommando-punkt (macOS).

Kommentarer 

Data sorteras på olika sätt i olika typer av fält:

 

Fälttyp

Sorteringsordning för data

Text

Alfabetisk. Tal sorteras efter teckenposition. (Exempel på en stigande sortering: 1, 11, 2.) Siffror sorteras före bokstäver. Icke-alfanumeriska värden före det första ordet ignoreras (såvida du inte byter sorteringsspråk till Unicode).

Numeriskt

Numerisk. Icke-numeriska tecken ignoreras.

Datum

Kronologisk.

Tid

Numerisk. Klockslag som anges med AM/PM sorteras enligt motsvarigheten i 24-timmarsformat (8:00 PM översätts t.ex. till 20:00).

Tidsstämpel

Kronologisk. Klockslag som anges med AM/PM sorteras enligt motsvarigheten i 24-timmarsformat (8:00 PM översätts t.ex. till 20:00).

Automatisk sortering av poster:

sker när ändringar av poster verkställs

sker inte när scripts körs eller tar paus

Poster i en sorterad portal sorteras om varje gång relationen återupprättas. (Om du till exempel går från en post till en annan och sedan tillbaka igen eller ändrar värdet i det matchande fältet.) Mer information finns i Skapa portaler för att visa relaterade poster.

Repeterade fält sorteras efter värdet i den första repetitionen. Mer information finns i Definiera repeterade fält.

Om du importerar poster från en annan fil till en sorterad fil kommer posterna inte att sorteras automatiskt. Istället visar statusverktygsfältet delvis sorterade. Sortera på nytt om du vill få med de nya posterna i sorteringsordningen.

Systeminställningarna påverkar sorteringen av tal, datum och klockslag. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.

När du definierar ett textfält avgörs standardspråket för indexering och sortering av text av det operativsystem där FileMaker Pro Advanced körs. Om du vill åsidosätta standardspråket vid en sortering väljer du Språk för sortering i dialogrutan Sortera poster. Information om hur du ändrar standardspråk permanent i fältet beskrivs i Definiera tillval för fältindex.

Du kan öppna ytterligare ett fönster om du vill utföra en annan sortering av samma data. Mer information finns i Öppna och hantera filer.

Om du öppnar en fil, sorterar posterna och därefter stänger filen, sparas inte sorteringsordningen. Mer information finns i Spara och kopiera filer.

Du kan sortera poster med inställningen Förvalt eller Unicode om du vill att FileMaker Pro Advanced ska ignorera språkbaserade sorteringsregler. Mer information finns i Välja ett språk för indexering eller sortering.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med data i Tabellvisning