Referens > Kortkommandon (Windows)
 

Kortkommandon (Windows)

Kortkommandon kan användas för att utföra många uppgifter i FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Information om hur du skapar dina egna kortkommandon finns i Skapa och redigera anpassade menyobjekt.

Allmänna kortkommandon (Windows)

Använd dessa kortkommandon för att förflytta dig, avbryta åtgärder och visa information i databasfilen.

 

För att

Tryck på

Avbryta ett kommando eller en dialogruta

Esc

Stoppa ett script som körs

Esc

Klicka på en markerad knapp eller på en flytande fönster-knapp på en layout med tangentbordet

Mellanslagstangenten

Stänga en dialogruta

Esc

Stäng vissa dialogrutor utan bekräftelse och ignorera ändringar

Skift+Esc

Stäng en fil eller ett fönster

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Stäng alla filer eller fönster

Ctrl+Alt+W

Avsluta FileMaker Pro Advanced

Alt+F4 eller Ctrl+Q

Öppna FileMaker Pro Advanced Hjälp

F1

Öppna fönstret Mina appar

Ctrl+Alt+O

Öppna en fil med ett angivet kontonamn och lösenord

Skift medan du öppnar filen

Öppna dialogrutan Värdar

Ctrl+Skift+O

Öppna dialogrutan Öppna fil

Ctrl+O

Öppna dialogrutan Hantera databas

Ctrl+Skift+D

Öppna dialogrutan Sök/Ersätt

Ctrl+Skift+F

Öppna dialogrutan Hantera layouter

Ctrl+Alt+T

Öppna snabbmenyn Layout

F2

Skriv ut

Ctrl+P

Skriva ut utan att öppna dialogrutan Skriv ut

Ctrl+Alt+P

Spara

(FileMaker Pro Advanced sparar som standard automatiskt alla dina data.)

Sortera

Ctrl+S

Ångra det senaste kommandot

Ctrl+Z

Öppna Scriptfönster

Ctrl+Skift+S

Köra ett av de tio första scripten på Scripts-menyn

Ctrl+1, Ctrl+2 osv. till Ctrl+0

Skapa en post, sökpost eller layout

Ctrl+N

Radera en post, sökpost eller layout

Ctrl+E

Radera en post utan att bekräfta raderingen

Ctrl+Skift+E

Duplicera en post, en sökpost eller ett layoutobjekt

Ctrl+D

Spara en layout

Ctrl+S

Kortkommandon för förflyttning

Använd dessa kortkommandon för att förflytta dig mellan fält, poster, sökposter och layouter.

Obs!  Den som utvecklat den databas du använder kan ha ändrat kortkommandona för förflyttning mellan fält. Fråga databasutvecklaren eller läs i Ställa in tangenter för att gå mellan fält.

 

Om du vill gå till ...

Tryck på

Nästa objekt (fält, knapp eller flik)

Tabb

Föregående objekt (fält, knapp eller flik)

Skift+Tabb

Nästa post, sökpost, layout eller sida

Ctrl+nedåtpil eller Skift+PgDn

Föregående post, sökpost, layout eller sida

Ctrl+uppåtpil eller Skift+PgUp

Nästa flik (när en flik har markerats)

Högerpil

Föregående flik (när en flik har markerats)

Vänsterpil

Kortkommandon för fönster

Använd dessa kortkommandon i alla FileMaker Pro Advanced-lägen för att bläddra i dokument och ordna fönster.

 

För att

Tryck på

Överlappa dokumentfönster

Skift+F5

Stänga ett fönster

Ctrl+Skift+F4

Ändra storlek på ett fönster till helskärm eller föregående storlek

Ctrl+Alt+Z

Rulla nedåt i dokumentet

PgDn

Rulla uppåt i dokumentet

PgUp

Rulla åt vänster i dokumentet

Ctrl+PgUp

Rulla åt höger i dokumentet

Ctrl+PgDn

Visa/dölja statusverktygsfältet

Ctrl+Alt+S

Ordna dokumentfönster horisontellt

Skift+F4

Förstora visningen av dokumentet

F3

Förminska visningen av dokumentet

Skift+F3

Kortkommandon för att sätta in, klistra in och markera värden och objekt

Använd dessa kortkommandon för att sätta in och ersätta värden i fält, markera objekt samt flytta objekt i listor.

 

Om du vill sätta in ...

Tryck på

Dagens datum

Ctrl+-(numeriskt) tangentbord

Det aktuella klockslaget

Ctrl+<

Aktuellt datum och klockslag i ett tidsstämpelfält

Ctrl+<

Det aktuella användarnamnet

Ctrl+Skift+N

Information från index

Ctrl+I

Information från den senast besökta posten

Ctrl+Ä

Information från den senast besökta posten och gå till nästa fält

Ctrl+Skift+Ä

Ett merge-fält

Ctrl+M

 

Om du vill klistra in ...

Tryck på

Text från Urklipp

Ctrl+V

Text utan stilar

Ctrl+Skift+V

 

För att

Tryck på

Ersätta ett fälts värde

Ctrl+ =

Markera alla objekt i layoutläget

Ctrl+A

Markera flera objekt

Använd skift-klicka på varje objekt eller dra pilpekaren om du vill skapa en ruta som omger objekten

Obs!  Om du enbart vill markera objekten i markeringsrutan trycker du på Ctrl samtidigt som du drar.

Markera objekt av samma typ när ett objekt är markerat

Ctrl+Skift+A

Markera objekt i en lista

Uppåtpil, nedåtpil

Flytta ett markerat objekt i en lista

Ctrl+uppåtpil, Ctrl+nedåtpil

Relaterade avsnitt 

Kortkommandon för lägen (Windows)

Kortkommandon för text (Windows)

Kortkommandon för databashantering (Windows)

Kortkommandon för scriptfönster (Windows)

Kortkommandon för scriptdebuggern (Windows)