Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för lägen (Windows)
 

Kortkommandon för lägen (Windows)

Använd följande kortkommandon när du arbetar i FileMaker Pro Advanced-lägen.

 

Om du vill växla till ...

Tryck på

Bearbetningsläge

Ctrl+B

Sökläge

Ctrl+F

Layoutläge

Ctrl+L

Granskningsläge

Ctrl+U

Kortkommandon i bearbetningsläget

Använd dessa kortkommandon för att skapa, radera, duplicera, utesluta, sortera och skriva ut poster i bearbetningsläge.

 

För att

Tryck på

Skapa en post

Ctrl+N

Duplicera en post

Ctrl+D

Radera en post

Ctrl+E

Radera en post utan att bekräfta raderingen

Ctrl+Skift+E

Ändra senaste sökning

Ctrl+R

Visa alla

Ctrl+J

Sortera poster

Ctrl+S

Gå till nästa post

Ctrl+nedåtpil eller Skift+PgDn

Gå till föregående post

Ctrl+uppåtpil eller Skift+PgUp

Flytta till en viss post snabbt

Esc (för att aktivera rutan för aktuellt postnummer), skriv sedan postnumret och tryck på Retur

Utesluta en post

Ctrl+T

Utesluta flera poster

Ctrl+Skift+T

Öppna snabbmenyn Layout och byt layout

F2

Öppna eller stänga en lista eller kalender för ett aktivt fält

Esc

Skriva ut poster

Ctrl+P

Skriva ut utan att öppna dialogrutan Skriv ut

Ctrl+Alt+P

Uppdatera ett fönster

Ctrl+Skift+R

Aktivera snabbsökningsrutan

Ctrl+Alt+F

Kortkommandon i sökläget

Använd dessa kortkommandon för att skapa och duplicera sökposter i sökläget.

 

För att

Tryck på

Skapa en sökpost

Ctrl+N

Radera en sökpost

Ctrl+E

Duplicera en sökpost

Ctrl+D

Visa alla

Ctrl+J

Utföra en sökning

Retur (inaktiverat när du har gjort paus i ett script)

Sätta in från index

Ctrl+I

Gå till nästa sökpost

Ctrl+nedåtpil eller Skift+PgDn

Gå till föregående sökpost

Ctrl+uppåtpil eller Skift+PgUp

Gå till en specifik sökpost

Esc (för att aktivera rutan för aktuellt sökpostnummer), skriv sedan sökpostnumret och tryck på Retur

Kortkommandon i layoutläget

Använd dessa kortkommandon i layoutläget för att ordna och justera objekt, utforma fält, kontrollera layoutverktyg och skapa layouter.

Skapa och navigera i layouter

 

För att

Tryck på

Skapa en ny layout

Ctrl+N

Gå till nästa layout

Ctrl+nedåtpil eller Skift+PgDn

Gå till föregående layout

Ctrl+uppåtpil eller Skift+PgUp

Gå till en specifik layout

Esc (för att aktivera rutan för aktuellt layoutnummer), skriv sedan layoutnumret och tryck på Retur

Kortkommandon för markering och ändring av objekt

 

För att

Tryck på

Markera ett objekt

Tabb eller Skift+Tabb upprepade gånger tills önskat objekt är markerat.

Markera flera objekt

Skift medan du klickar på varje objekt

Obs!  Du kan även dra pilpekaren om du vill skapa en markeringsruta som omger objekten. Markeringsrutan behöver inte omge objekten fullständigt. (Om du enbart vill markera objekten i markeringsrutan trycker du på Ctrl samtidigt som du drar.)

Storleksförändra ett valt objekt när Granskaren är öppen

Ctrl+1 för att flytta till fliken Position Position i Granskaren. Använd tabb-tangenten för att gå till önskad storleksåtgärd, skriv en storlek och tryck på Enter.

Ändra storlek på markerade objekt och behåll proportionerna

Skift medan du drar ett handtag

Ändra storlek på valda objekt och behåll skillnaderna i längd eller bredd

Ctrl+Skift medan du drar ett handtag

Objektens motsatta kanter stannar kvar i samma position när du ändrar objektens storlek.

Kopiera ett markerat objekts format

Ctrl+Alt+C

Klistra in ett annat objekts format

Ctrl+Alt+V

Kortkommandon för objektjustering

 

För att

Tryck på

Justera vänster

Ctrl+Skift+vänsterpil

Justera höger

Ctrl+Skift+högerpil

Justera upptill

Ctrl+Alt+uppåtpil

Justera nedtill

Ctrl+Skift+nedåtpil

Visa eller dölja linjaler

Ctrl+Alt+Skift+R

Visa eller dölja stödraster för objekt

Ctrl+Alt+Y

Inaktivera fästfunktionen för stödraster, stödlinjer eller dynamiska guider när du ändrar storlek på ett objekt

Alt medan du drar i objekthandtaget

Inaktivera fästfunktionen för stödraster, stödlinjer eller dynamiska guider medan du drar ett objekt

Alt medan du drar objektet

Aktivera och inaktivera stödrastrets fästfunktion för objekt

Ctrl+Alt+Skift+Y

Visa eller dölja stödlinjer när du skapar eller redigerar objekt

Ctrl+Alt+-

Aktivera och inaktivera stödlinjers fästfunktion för objekt

Ctrl+Alt+Skift+-

Visa eller dölja dynamiska guider när du skapar eller redigerar objekt

Ctrl+Alt+B

Kortkommandon för att ordna objekt

 

För att

Tryck på

Flytta det markerade objektet en nivå upp

Ctrl+Skift+Alt+F

Lägga det markerade objektet överst

Ctrl+Alt+F

Ändra delmarkörer från horisontella till vertikala eller omvänt

Ctrl och klickar på markören

Dra den markerade layoutdelen förbi ett objekt

Alt medan du drar delen

Duplicera det markerade objektet

Ctrl+D

Duplicera ett objekt genom att dra det

Ctrl medan du drar objektet

Gruppera objekt

Ctrl+G

Låsa ett objekt

Ctrl+Alt+L

Flytta det markerade objektet en punkt i taget

Piltangenterna

Ordna om den markerade delen

Skift medan du drar delen

Rotera ett objekt

Ctrl+Alt+R

Flytta det markerade objektet en nivå ned

Ctrl+Alt+Skift+J

Lägga det markerade objektet underst

Ctrl+Alt+J

Dela upp objekt

Ctrl+Skift+G

Låsa upp ett objekt

Ctrl+Alt+Skift+L

Kortkommandon i Granskaren

 

För att

Tryck på

Visa eller dölja Granskaren

Ctrl+I

Visa fliken Position Position i Granskaren

Ctrl+1

Visa fliken Format Format i Granskaren

Ctrl+2

Visa fliken Utseende Utseende i Granskaren

Ctrl+3

Visa fliken Data Data i Granskaren

Ctrl+4

Kortkommandon i fliken Fält (layoutläge)

 

För att

Tryck på

Öppna fliken Fält.

Ctrl+K

Lägga till ett nytt fält i fliken Fält

Alt+Y

Byt namn på det valda fältet

Retur

Kortkommandon i fliken Objekt

 

För att

Tryck på

Visa eller dölja fliken Objekt

Ctrl+Alt+T

Kortkommandon för layoutverktyg

 

För att

Tryck på

Byta ut det aktuella verktyget mot markeringsverktyget

Enter (på numeriska tangentbordet eller Ctrl+Retur på datorer som saknar numeriskt tangentbord)

Rita en horisontell eller vertikal linje med linjeverktyget

Skift medan du ritar linjen.

Rita en linje i steg om 45 grader med linjeverktyget

Ctrl medan du ritar linjen

Flytta ett objekt enbart horisontellt eller enbart vertikalt

Skift medan du flyttar objektet

Rita en cirkel med ovalverktyget

Ctrl medan du ritar cirkeln

Rita en kvadrat med rektangelverktyget

Ctrl medan du ritar kvadraten

Begränsa storleksändring av ett objekt till kvadrat eller cirkel

Ctrl medan du storleksförändrar objektet