Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra funktionssättet för datainmatningen i fält > Ställa in tangenter för att gå mellan fält
 

Ställa in tangenter för att gå mellan fält

För varje fält kan du ange om användaren ska kunna flytta till nästa fält med tabbtangenten, returtangenten, entertangenten eller någon kombination av de tre tangenterna. Genom att ange flera tangenter kan du underlätta datainmatningen, särskilt för fält där du inte behöver mata in tabb- eller returtecken.

Så här ange du vilka tangenter kan användas för flytta till nästa fält:

1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Roterar både tecken och objekt (hankaku-exempel).

3. Välj tangenterna som du vill använda för att lämna fält under Gå till nästa objekt med tangent i funktionssättsområdet.

Kommentarer 

De flesta Windows-tangentbord innehåller både en returtangent på tangentbordets huvuddel och en entertangent på det numeriska tangentbordet. I FileMaker Pro Advanced används returtangenten på tangentbordets huvuddel för att lägga till radbrytningar.

Om du väljer tabbtangenten för att gå till nästa fält kan du ändå lägga till ett tabbtecken i ett fält genom att trycka på Ctrl+Tabb (Windows) eller Alternativ-Tabb (macOS).

Relaterade avsnitt 

Ange ordningsföljden för datainmatning