Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för scriptdebuggern (Windows)
 

Kortkommandon för scriptdebuggern (Windows)

Obs!  Kortkommandona är tillgängliga när inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

 

För att utföra

Tryck på

Stega förbi

F5

Gå in

F6

Gå ut

F7

Spela upp till brytpunkt

Alt+F8

Avbryt script

Ctrl+F8

Ange nästa steg

Ctrl+Skift+F5

Ställ in/Radera brytpunkt (växla brytpunkten)

Ctrl+F9

Ta bort brytpunkter

Ctrl+Skift+F9

Redigera script

Ctrl+F10