Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för scriptfönster (Windows)
 

Kortkommandon för scriptfönster (Windows)

Använd dessa kortkommandon i Scriptfönster för att skapa och redigera script.

Obs!  Kortkommandon som debuggar script och inaktiverar scriptsteg är tillgängliga när alternativet Använd avancerade verktyg är valt. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

 

För att

Tryck på

Skapa ett ny script

Ctrl+N

Spara ett script

Ctrl+S

Öppna markerat script i en ny flik

Ctrl+T

Öppna markerat script i ett nytt fönster

Ctrl+Skift+T

Köra markerat script

Ctrl+R

Spara och kör markerat script

Ctrl+Skift+R

Debugga det valda scriptet (när Använd avancerade verktyg är valt)

Ctrl+Alt+R

Spara alla script och debugga det valda scriptet (när Använd avancerade verktyg är valt)

Ctrl+Skift+Alt+R

Stäng aktuell flik

Ctrl+W

Stäng alla flikar

Ctrl+Alt+W

Stäng Scriptfönster

Alt+F4

Flytta till nästa flik i sektionen för scriptredigering

Ctrl+Skift+Å

Flytta till föregående flik i sektionen för scriptredigering

Ctrl+`

Flytta genom sektionerna i Scriptfönster

Ctrl+Ä

Flytta markerat scriptsteg upp eller ned i scriptet

Ctrl+uppåtpil, Ctrl+nedåtpil

Lägg till en kommentar på en tom rad

#

Visa tillval för scriptsteg

+ (plus)

Flytta genom tillvalen mellan hakparenteser i sektionen för scriptredigering

Vänsterpil, högerpil, Tabb, Skift+Tabb

Välj ett tillval för ett scriptsteg när det är i fokus

Mellanslagstangenten

Ta bort fokus från alla tillval för scriptsteg

Esc

Radera markerat script eller scriptsteg

Delete, backsteg

Duplicera markerat script eller scriptsteg

Ctrl+D

Inaktivera det valda scriptsteget (när Använd avancerade verktyg är valt)

Ctrl+Skift+/

Skriv ut markerat script

Ctrl+P